Geleidende brief - Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34522 - Initiatiefvoorstel Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 20-07-2016
Publicatie­datum 20-07-2016
Nummer KST345221
Kenmerk 34522, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 522 Voorstel van wet van de leden Leijten, Bruins Slot en Bouwmeester houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 20 juli 2016

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Leijten

Bruins Slot

Bouwmeester


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.