Algemene Rekenkamer - voorzitter - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 1 oktober 2020
kalender

Algemene Rekenkamer - voorzitter

Aan het hoofd van de Algemene Rekenkamer i staat de voorzitter (ofwel president). Er zijn tot op heden 23 voorzitters geweest sinds 1841.

Bij het ontstaan van een vacature start de Rekenkamer een openbare sollicitatieprocedure en aan de hand hiervan stelt zij een aanbevelingslijst van zes kandidaten op. De Tweede Kamer doet na een geheime stemming een bindende voordracht van drie personen aan de regering, waarbij zij geen rekening hoeft te houden met de aanbevelingslijst van de Rekenkamer.

Uiteindelijk wordt het nieuwe lid voor het leven (dat wil zeggen, tot het zevenstige levensjaar) benoemd bij Koninklijk Besluit i. Het college zelf kiest uit zijn midden de voorzitter.

De huidige voorzitter is Arno Visser i.

Inhoudsopgave

1.

Taken

De beslissingen van het College, voorgezeten door de president, worden gemaakt in collegiaal bestuur. Dat wil zeggen dat in principe alle besluiten gemaakt worden door het gehele college, en niet door de president of één van de afzonderlijke collegeleden.

Wel zijn alle collegeleden, inclusief de voorzitter, ieder rapporteur voor een deel van de onderzoeken die de Rekenkamer uitvoert.

2.

Overzicht voorzitter

Neem contact op met de redactie voor een overzicht.