34521 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Beëindigen van positieve discriminatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 juli 2016 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Klaveren i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de uitzonderingen op het verbod van discriminatie ten behoeve van het voeren van voorkeursbeleid te schrappen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

2.

Documenten

(5 stuks)

2 31 maart 2017, geleidende brief, nr. 1     KST345211
Geleidende brief
 
2 31 maart 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST345212
Voorstel van wet
 
2 31 maart 2017, memorie van toelichting, nr. 3     KST345213
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.