Snel nieuwe afspraken met Aziatische horeca

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op donderdag 14 juli 2016.

Erik Ziengs heeft, samen met D66-collega Steven van Weyenberg, in een motie aangedrongen op het maken van nieuwe afspraken met Aziatische horecabedrijven. De overheid moet snel gesprekken voeren met de branche omdat op 1 oktober 2016 het zgn. ‘WOK’-akkoord afloopt. Met dit akkoord is kunnen Aziatische horecabedrijven gespecialiseerd personeel uit Azië naar Nederland halen om hier te wonen en te werken.

De proef met het huidige WOK-akkoord loopt nu bijna 2 jaar. In die tijd is gebleken dat deze gespecialiseerde buitenlandse chefs geen bedreiging vormen voor de Nederlandse werkgelegenheid. Er is geen enkele sprake van verdringing. Er is voor Nederlandse koks volop werk in de Aziatische horeca. Het blijft van belang dat ook de Aziatische horeca inspanningen blijft leveren. Voor wat betreft het opleiden van Nederlands horecapersoneel tot niveau 3 is dit ook goed gelukt.

Erik Ziengs: “Wij willen dat Minister Asscher snel met de Aziatische horecasector om de tafel gaat. Wij zien geen enkele reden om deze toprestaurants nog langer in onzekerheid te laten. Hoge kwaliteit kan in ons land niet geleverd worden zonder de immigratie van Aziatische koks. Daarnaast willen wij dat de duur van een dergelijke GVVA-vergunning wordt verlengd naar 2 jaar.”

In een motie heeft de VVD, samen met D66, gevraagd om het instellen van een flexibel quotum. Zodat het aantal verleende vergunningen aangepast kan worden aan de vraag vanuit de sector. De regeling zou in de toekomst ook moeten werken voor Japanse chefs. De Aziatische horecasector moet niet beperkt worden in het vinden van kundig personeel. Vooral nu is gebleken dat nog niet voldoende Nederlands keukenpersoneel de Aziatische kookkunst onder de knie hebben.