EC press statement Revision of venture capital (EuVECA) and social entrepreneurship fund (EuSEF) rules, Brussel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

EC press statement Revision of venture capital (EuVECA) and social entrepreneurship fund (EuSEF) rules, Brussel

Berlaymontgebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 juli 2016 12:45 - 13:02
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) i Toon locatie
zender EbS
zaal press room
aanwezigen J. (Jonathan) Hill i e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) i

Press statement by Jonathan HILL, Member of the EC in charge of Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union


1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'Eurocommissarissen i' genoemd. Elke Eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 27 Eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van Eurocommissarissen. De Eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) i over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Meer over...