Brief Algemene Rekenkamer; Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording" - Verbetering verantwoording en begroting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 24 september 2020
kalender

Brief Algemene Rekenkamer; Publicatie "Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording" - Verbetering verantwoording en begroting

1.

Tekst

31 865 Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 86 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 juli 2016

Hierbij bieden wij u de op 7 juli 2016 vastgestelde publicatie Inzicht in publiek geld; Uitnodiging tot bezinning op de publieke verantwoording aan1. Met deze publicatie nodigen wij, zoals ook de ondertitel blijkt, uit tot bezinning op de publieke verantwoording: hoe krijgt het parlement van morgen inzicht in de mate waarin de regering zinnig, zuinig en zorgvuldig met publiek geld omgaat?

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

dr. E.M.A. (Ellen) van Schoten RA, secretaris

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.