Brief regering; Uitstel kabinetsreactie op initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien” - Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: “Lobby in daglicht: luisteren en laten zien” - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 26 januari 2020
kalender

1.

Tekst

34 376 Initiatiefnota van de leden Bouwmeester en Oosenbrug: «Lobby in daglicht: luisteren en laten zien»

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2016

Hierbij deel ik u mede dat ik u de kabinetsreactie op de initiatiefnota «Lobby in het daglicht: luisteren en laten zien» van de Kamerleden Bouwmeester en Oosenbrug (Kamerstuk 34 376) niet binnen de door mij toegezegde termijn kan doen toekomen.

De benodigde interdepartementale afstemming vergt meer tijd dan initieel was voorzien. De kabinetsreactie stuur ik u zo spoedig mogelijk na de zomer toe.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.