34512 - Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5ájuliá2016 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dekkerái .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wegens leerlingendaling noodzakelijk is om de vorming van samenwerkingsscholen te vereenvoudigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en elf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(50 stuks)

2 6ájuliá2016, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 6ájuliá2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 6ájuliá2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 5ájuliá2016, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST345121
Koninklijke boodschap
 
2 5ájuliá2016, voorstel van wet, nr. 2     KST345122
Voorstel van wet
 
2 5ájuliá2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST345123
Memorie van toelichting
 

5.

Internetconsultatie

6.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.