Groene en gezondere steden

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op vrijdag 1 juli 2016, 3:00.
Groene en gezondere steden
Bron: Partij van de Arbeid

Op een van de grootste groene daken van Nederland, in Rotterdam, presenteren Lutz Jacobi en ik vandaag onze nota Groen en water in de stad (pdf). In de nota hebben we samen met 25 groene organisaties en bedrijven een actieplan van 12 punten opgesteld voor meer groen en water in onze steden. Een manifest voor het stimuleren van groene initiatieven en een groenere overheid. En dat is hard nodig.

Door klimaatveranderingen staan we voor grote uitdagingen. Steeds vaker voorkomende hoosbuien, met grote schades als gevolg. Steeds hogere temperaturen zorgen voor zogenaamde hittestress in de steden. Het gaat niet goed met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de groei van steden, waardoor soorten geen leefgebied meer hebben. Daarnaast is het gebrek aan groen in onze steden een aanslag op de gezondheid van haar bewoners. Meer groen en water in de stad maakt de leefomgeving van mensen gezonder en versterkt onze natuur en daar moeten onze beleidsmakers meer aan doen. Daarom deze nota.

Meer groen en water in de stad is goed voor ons klimaat en vergroot het leefgebied van dieren en planten. Het zorgt voor ook verkoeling en gaat daarmee de opwarming van onze steden tegen. We hebben meer groene oppervlakten nodig in steden, zodat het water kan weglopen en overstromingen veel minder vaak zullen voorkomen. Groene daken zuiveren de lucht en verminderen CO2.

En groen en water zijn onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. Hoe meer groen en water in de woonomgeving, hoe gezonder mensen zich voelen. De bevindingen van de RIVM en andere wetenschappers zijn daar kraakhelder over. Mensen die in een groene buurt wonen komen minder bij de huisarts. Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en verbetert de concentratie. De sterftekans in een groene wijk is lager. Omdat mensen met een lagere sociaaleconomische status vaker in dit wijken met weinig groen wonen, is hier dan ook het meeste te winnen.

We zijn geïnspireerd door vele mooie initiatieven om de samenleving groener te maken. Meer dan 25 groene organisaties en bedrijven hebben meegewerkt aan deze nota, waaronder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Tuinbranche Nederland. Mede door hun inspiratie geven we aan wat de PvdA in de toekomst wil met groen en water in de stad, met groen en water dichtbij mensen.

Een voorbeeld. Groene daken nemen regenwater op na zware buien en gaan overstromingen tegen, zorgen voor meer biodiversiteit, isoleren het gebouw beter en gaan luchtvervuiling tegen. Wij willen dan ook dat de overheid zoveel mogelijk van haar eigen gebouwen voorzien van een groen dak en zo het voortouw neemt met de vergroening van Nederlandse daken. Maar liefst 400 km2 platte daken wachten op vergroening.

We willen de mens weer met de natuur verbinden. Natuur, dichtbij, in de directe woonomgeving. Want het leven met groen en water bevordert gezondheid, veiligheid en het welbevinden van mens, plant en dier. En daar heeft iedereen recht op.