Open data bieden reisadvies op maat

Met dank overgenomen van B.G. (Betty) de Boer i, gepubliceerd op donderdag 30 juni 2016, 3:03.

De beschikbaarheid van een breed scala aan verkeersmodaliteiten maakt de reiskeuze voor de reiziger een stuk moeilijker. Gelukkig zijn hiervoor steeds meer hulpmiddelen voorhanden. Slimme apps helpen met het uitzoeken van de snelste weg van A naar B met de trein, bus, tram of taxi.

Hiervoor is het echter essentieel dat de reizigersstromen als open data beschikbaar komen, met respect uiteraard voor de privacy van de individuele reiziger. Tijdens het algemeen overleg OV, OV-chipkaart en Taxi vroeg de VVD onder meer aandacht voor deze open data.

Open data

Het openstelling van beschikbare data in het OV voor mobiliteitsaanbieders is essentieel om reisadviezen op maat re kunnen bieden. Op dit moment hebben aanbieders die toegang nog niet en daarmee dus ook geen toegang tot anonieme, of persoonlijke OV-chipkaarten of de distributie van een eigen zakelijke OV-chipkaart. Op aandringen van VVD en D66 komt er nu eindelijk schot in de zaak. In het najaar volgt de reactie van de ACM op het voorstel om te komen tot een model waarin persoonsgegevens gewaarborgd moeten zijn. Wat de VVD betreft moeten mobiliteitsaanbieders volledige toegang krijgen tot de OV-betaalmarkt, om tot een gelijk speelveld te komen.

Taxi

Taxichauffeur worden is een kostbare aangelegenheid. Er bestaat een financiële drempel van € 4000,- aan een peperdure ondernemerskaart, chauffeurskaart en een zinloos theorie-examen. Die torenhoge drempel moet echt omlaag. Dit kan bijvoorbeeld door de ondernemers- en chauffeurskaart te integreren en het theorie-examen (deels) af te schaffen. De VVD is blij met de ruimte die is ontstaan voor experimenten met nieuwe initiatieven op de taximarkt. Deze initiatieven komen niet alleen tegemoet aan de wensen van de reiziger, maar zouden ook een uitkomst kunnen bieden in de krimpgebieden waar het voorheen zo was dat bussen vooral warme lucht vervoerden. Met name het rijden van deeltaxi met de eigen auto, met blauw kenteken, zou hier gestimuleerd moeten worden.

Langeafstand-bus

Iedere reiziger moet de ruimte krijgen om zelf te bepalen welke prijs hij voor zijn reis betaalt. De langeafstand-bus is een nieuw fenomeen en bovendien goedkoper dan de trein. Op dit moment mogen deze bussen niet door de concessies van andere vervoerders rijden, terwijl zij elkaar eigenlijk helemaal niet concurreren. Daarom wil de VVD het liefst dat het langeafstand-vervoer boven de 50 km/u, net als in Duitsland en Frankrijk helemaal wordt vrijgegeven. Provincies en gemeenten hebben een werkgroep ingericht om ervaringen te delen en een toetsingskader op te stellen. Dit willen we eerst afwachten alvorens we met landelijke regelgeving komen. De VVD vindt dat hier een taak is weg gelegd voor de landelijke overheid: immers, dit vervoer gaat over de grenzen van de concessies heen.