Laat talent en motivatie leidend zijn bij studiekeuze

Met dank overgenomen van M. (Jet) Bussemaker i, gepubliceerd op donderdag 30 juni 2016, 12:08.

Talent en motivatie moeten leidend zijn bij de keuze voor een opleiding, niet de hoogte van het inkomen van de ouders. Uit onderzoek dat ik heb laten doen, blijkt dat met name ouders van MBO-studenten met lagere inkomens de bijkomende kosten van een opleiding vaak mee laten wegen bij de keuze van een opleiding. Daarom kom ik deze ouders tegemoet door hier vijf miljoen euro voor uit te trekken. In het najaar zal ik met een structurele oplossing voor deze groep komen.

Eerder vroegen diverse Kamerleden van de PvdA aandacht voor dit probleem en onlangs hebben ze een initiatiefnota ingediend.

Ouders lopen aan tege bbijvoorbeeld de kosten van kapperspullen, timmermansgereedschap of dure boeken. Ik vraag dan ook van de MBO-scholen om daar verstandig mee om te gaan. Schrijf geen dure boeken voor als die niet intensief gebruikt zullen worden en stimuleer studenten om waar mogelijk tweedehands spullen met elkaar te delen en uit te wisselen. Natuurlijk mag een school een kleine bijdrage van studenten vragen, als tegemoetkoming in de studiekosten. En ook voor leuke uitjes, of extra activiteiten is het niet gek als een bijdrage wordt gevraagd. Maar die kosten mogen nooit zo hoog zijn dat de toegankelijkheid van het onderwijs bedreigd wordt. Ik wil voor alle kinderen in het onderwijs gelijke kansen; niet het inkomen van je ouders, maar je talent en motivatie moeten leidend zijn.

Eerder werd in de afspraken rondom het studievoorschot al afgesproken dat studenten in het mbo vanaf 1 januari 2017 een OV-kaart krijgen. Een langgekoesterde wens van de PvdA. Ouders van studenten die moeten reizen voor hun opleiding, worden hiermee ruim gecompenseerd. Er zijn echter ook mbo’ers die niet of nauwelijks reizen, omdat zij kiezen voor een opleiding in de buurt. Zij vallen tussen de wal en het schip. Om hen te compenseren kom ik in het najaar met een structurele oplossing.