Nederlandse politietraining in Papua

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op dinsdag 28 juni 2016, 10:31.

Nederland geeft politietraining in Papua, in Indonesië. Daar berichtte Radio1 Enige tijd geleden over. Dat Nederland die training geeft, is opvallend, want eerder stopte Nieuw-Zeeland met dergelijke trainingen. Dit omdat politietrainingen niets zouden opleveren voor de mensenrechtensituatie in de regio. Samen met collega Voordewind van de ChristenUnie heb ik er de volgende vragen over gesteld:

1

Heeft u kennisgenomen van de radio-uitzending ‘Nederlandse politietraining in Papua’ (12 mei, Radio1)?

2

Waarom wordt er in de beantwoording van Kamervragen over Papua’s van 26 april 2016 in het antwoord op vraag 4 niet over de politietraining gesproken, maar in de Kamervragen van 10 december 2014 wel?

3

Kunt u de externe evaluatie, waarover wordt gesproken in de schriftelijke verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de radio-uitzending van 12 mei, naar de Kamer sturen? Zo niet, kunt u de Kamer dan een overzicht sturen van de methode en resultaten van de politietraining tot nu toe?

4

Op welke manier kan Nederland monitoren wat de Indonesische veiligheidsdiensten in Papua doen?

5

Op welke manier kan Nederland garanderen dat Indonesische politieagenten die door dit programma zijn getraind niet actief zijn geweest in de schendingen van mensenrechten door de Indonesische politie in de afgelopen jaren?

6

Welke andere organisaties zijn bij de politietraining betrokken naast de Organisation for Migration? En wat is of was de rol van de Universiteit van Maastricht?

7

Waren degene die voor dit programma in Papua werken op de hoogte van de onrust die op 8 juni ontstond waar mogelijk meerdere doden en gewonden zijn gevallen? Zo ja, hoe hebben zij hierop gereageerd?

8

Heeft u in het besluit deze training destijds te starten de conclusies meegenomen van Nieuw-Zeeland, die hun politietraining daar in 2010 juist is gestopt?

9

Wat is uw reactie op de uitspraak van het Nieuw-Zeelandse Kamerlid Catherina Delahunty die stelt dat zolang het politieke regime niet verandert, het geven van politietrainingen voor de mensenrechtensituatie niets zal opleveren?

10

Heeft u tijdens uw ambtsbezoek aan Indonesië in maart deze politietraining bezocht?

11

Wat vonden de minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en coördinerend ministerie voor Politieke, Juridische en Veiligheidszaken Luhu Panjaitan van de Nederlandse politietrainingen, toen u hen sprak over de mensenrechtensituatie in Papua tijdens uw bezoek in maart?