Europa maakt vuist tegen homofobie

Met dank overgenomen van M. (Jet) Bussemaker i, gepubliceerd op donderdag 16 juni 2016, 18:07.

Europese landen hebben afgesproken samen op te trekken tegen homofobie en het verbeteren van vrouwenrechten. Ik ben erg blij dat het gelukt is deze unieke doorbraak te bereiken. Europese samenwerking is echt essentieel in de strijd tegen wereldwijde homofobie en het verbeteren van vrouwenrechten.

Dat het juist nu belangrijk is dat Europa laat zien waar zij voor staat, behoeft geen betoog met de afschuwelijke aanslag in Orlando nog maar een paar dagen geleden. Homorechten en vrouwenrechten zijn mensenrechten, zonder grenzen. Iedereen heeft het recht om te kunnen zijn wie je wilt zijn, te houden van wie je wil en een relatie aan te gaan met wie je wil, ondanks je achtergrond. Het is heel belangrijk dat we nu een gezamenlijke Europese vuist kunnen maken en gezamenlijk kunnen optreden tegen landen en organisaties die de rechten van vrouwen en LHBT schenden.

De verklaring die is aangenomen is het resultaat van een lang, en soms ingewikkeld proces. Maar het is dan toch gelukt. Voor het eerst in de geschiedenis van de EU is er politieke eensgezindheid onder alle 28 EU-lidstaten voor het versterken van de bewustwording in de Europese Unie van (bestaande) rechten en daarmee het garanderen van wettelijke bescherming van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI’s).

De Raad van de Europese Unie heeft vandaag afspraken gemaakt gericht op vrouwenrechten en gendergelijkheid en over EU-beleid gericht op het beschermen van LHBTI’s in de EU. Hiermee geven de 28 lidstaten een duidelijk politiek signaal af dat ze juist nu pal moeten staan voor vrouwenrechten en de rechten van LHBT. Ik pleit al langer om ook in Europees verband verdere te stappen om rechten van vrouwen en LHBT te versterken. Zo riep ik in 2013 tijdens de eerste editie van IDAHO die in Den Haag plaatsvond, de internationale homo-emancipatietop, mijn Europese ambtsgenoten op om tot een Europese aanpak van homorechten te komen. Ik ben erg blij dat dit nu onder Europees voorzitterschap is gelukt..

Met deze afspraken committeren de lidstaten komt er een jaarlijkse rapportage over de voortgang van de positie van LHBTI’s in ieder Europees land. Die rapportage zal duidelijk maken waar er problemen zijn en dat oplossingen niet uit kunnen blijven. Hierdoor wordt de positie van LHBTI’s in heel Europa versterkt. De eerste uitkomsten worden verwacht eind 2016. Malta dat per 1 januari 2017 de voorzittersrol op zich neemt, heeft al aangegeven dat ook voor hen de rechten van LHBTI’s prioriteit hebben. Hierdoor staat het nu voor lange tijd prominent op de Europese agenda.