Geef patiënten hulp bij verwerken van ziekte

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op donderdag 16 juni 2016, 14:37.

Ziekte en de behandeling van ziekte hebben enorm ingrijpende gevolgen voor het leven van patiënten. Naast lichamelijke impact, heeft een ziekte impact op iemands geest, gezin en zijn relaties. Het leven van iemand met een levensbedreigende ziekte staat totaal op zijn kop. Naast aandacht voor het lichaam, moet er daarom ook aandacht zijn voor het hoofd van een patiënt en zijn of haar omgeving. Daarom pleit ik voor meer psychologische ondersteuning voor patiënten met ernstige ziektes.

Artsen zijn gericht op het uitvoeren van een medische behandeling. Dat is uiteraard van belang, maar er mag meer aandacht komen voor de mens achter de ziekte. Wat doet de ziekte met iemand?

Ik vind het van belang dat artsen aandacht hebben voor de mens achter de diagnose, door tijdens en na de behandeling bij te dragen aan het algeheel welzijn van hun patiënten. Hiervoor moet tijd en ruimte worden gemaakt. Artsen moeten niet alleen tijd krijgen voor bijvoorbeeld operaties en bestralingen, maar ook moet er voldoende tijd zijn om het ziekteproces goed te kunnen begeleiden. Patiënten kampen met enorm veel vragen, twijfels en angsten. Wat moet ik na mijn behandeling doen om mijn leven weer op te pakken? Dit soort vragen blijven vaak onbeantwoord. Dat moet dus anders.

Daarom roep ik samen met de VVD minister Schippers van Volksgezondheid op om dit mogelijk te maken door de zorg richtlijnen aan te passen.

Deze nieuwe richtlijnen moeten ervoor zorgen dat patiënten vanaf het begin van hun behandeling niet alleen medische, maar ook psychische ondersteuning krijgen. Op die manier voorkomen we dat patiënten van de ene naar de andere hulpverlener moeten hoppen om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Of dat mensen niet de hulp en begeleiding krijgen die wel nodig is. Door medische en sociale zorg te bundelen wordt de kwaliteit van zorg en tevredenheid vergroot en persoonlijke leed en kosten kunnen worden bespaard. De Minister heeft ons dit in het overleg van vanmorgen toegezegd.