Vragen van de leden Jacobi en Monasch ( beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken over het bericht “Modewinkelier staat voor het blok”.

Met dank overgenomen van J.S. (Jacques) Monasch i, gepubliceerd op vrijdag 10 juni 2016, 2:42.

2

Deelt u de mening van de journalist van dit bericht dat de modewinkelier voor het blok staat?

3

Hoe oordeelt u over dit type aanbod van verkoopplatforms met commissiemodellen, zoals Zalando, voor winkeliers?

4

Een ander verkoopplatform, Amazon, heeft net zijn prijzen voor het feestdagenseizoen verdubbeld; kan dezelfde situatie in Nederland ontstaan, waarbij winkeliers geconfronteerd worden met een prijsverhoging vlak voor de feestdagen? Zo ja, wat betekent dit voor het concurrentievermogen van winkeliers?

5

In hoeverre is artikel 24 van de mededingingswet van toepassing? Wat betekent een dominante marktpositie van Zalando die kan leiden tot een grote inkoopmacht in de mode en Retail sector? Hoe oordeelt u over deze ontwikkeling?

6

Hoe verhoudt dit verkoopplatform zich tot artikel 193a en verder van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek? Is hier sprake van oneerlijke handelspraktijken, aangezien de verkoopdata van aangesloten winkeliers bij dit platform terechtkomen? Zo ja, welke bepalingen van die wet betreft het in het bijzonder? Zo nee, waarom niet?

7

Bent u van plan om in overleg te gaan met Autoriteit Markt en Consument (ACM) tegen de dominante marktpositie van dit verkoopplatform? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

1) http://fd.nl/ondernemen/1153786/modewinkelier-staat-voor-het-blok