Motie Servaes c.s. over constructieve deelname aan vredesbesprekingen - De situatie in het Midden-Oosten

Deze motie i is onder nr. 434 toegevoegd aan dossier 23432 - Situatie in het Midden-Oosten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel De situatie in het Midden-Oosten; Motie; Motie van het lid Servaes c.s. over constructieve deelname aan vredesbesprekingen
Document­datum 09-06-2016
Publicatie­datum 10-06-2016
Nummer KST23432434
Kenmerk 23432, nr. 434
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

23 432 De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 434 MOTIE VAN HET LID SERVAES C.S.

Voorgesteld 9 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer de regering heeft opgeroepen zich in te spannen voor een EU-strategie voor het Midden-Oosten Vredesproces waarbij het principe leidend moet zijn «dat de ontwikkeling van relaties met beide partijen afhankelijk is van hun inzet voor een vredesakkoord gebaseerd op de tweestatenoplossing en in concrete maatregelen wordt uitgewerkt»;

overwegende dat de EU «verdere actie» overweegt «ter bescherming van de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing, die voortdurend wordt ondermijnd door nieuwe gebeurtenissen ter plaatse»;

constaterende dat Frankrijk een nieuw vredesinitiatief voor het Midden-Oosten heeft aangekondigd en dat de EU dit ondersteunt;

roept de regering op, het Franse vredesinitiatief ten volle te steunen en een actieve bijdrage te leveren aan komende bijeenkomsten;

roept de regering tevens op, wanneer partijen afzien van constructieve deelname aan vredesbesprekingen en ondermijnend beleid blijven voeren, om concrete maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door opschorting van bilaterale of Europese samenwerkingsovereenkomsten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Servaes

Knops

Sjoerdsma


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.