34487 NL - evaluatie
Evaluatie Wet markt en overheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Evaluatie Wet markt en overheid

2.

Documenten

(22 stuks)

2 7 juni 2016, brief, nr. 1     KST763843
Brief regering; Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid
 
2 7 juni 2016, brief, 34487; 34316, nr. 1     KST344871
Brief regering; Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid
 
2 16 november 2016, voorhang, nr. 2     KST344872
Brief regering; Ontwerpbesluit houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet
 
2 16 november 2018, voorhang, nr. 3     KST344873
Brief regering; Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit houdende verlenging van de werkingsduur van de gedragsregels voor de overheid in de Mededingingswet
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.