Verslag van een algemeen overleg Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 33662 - Meldplicht datalekken en boetebevoegdheid College bescherming persoonsgegevens - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 september 2019
kalender
dinsdag 7 juni 2016

Bij wetsvoorstel 33662 - Invoering van een meldplicht bij datalekken en uitbreiding van de boetebevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens is een verslag van een algemeen overleg ondergebracht.