Goede en veilige scholen voor Groningen

Met dank overgenomen van M. (Jet) Bussemaker i, gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2016, 13:37.

Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het onderwijs vind ik het belangrijk dat Groningen kan gaan werken aan goede en veilige schoolgebouwen voor Groningse kinderen en studenten. Daarom ben ik blij dat we kunnen melden dat er 290,5 miljoen euro beschikbaar komt voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen.

Ik hecht er aan dat we ons ook als kabinet solidair tonen met de inwoners van het aardbevingsgebied. Eerder heeft de Tweede Kamer, onder andere bij monde van Jan Vos, aangegeven dat het kabinet samen met betrokken moest bekijken wat er nodig is voor het best denkbare onderwijs in Groningen. Hiermee geven wij hier gevolg aan.

De afgelopen tijd heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders hard gewerkt om samen met gemeentebesturen, onderwijsinstellingen, de NAM en het Rijk te kijken wat er nodig is om te zorgen voor toekomstbestendige onderwijsgebouwen. Op basis daarvan zijn de kosten geraamd op 290,5 miljoen euro. De NAM zal hiervan 172,5 miljoen euro voor zijn rekening nemen. Ik zal vanuit mijn ministerie 50 miljoen bijdragen. De negen betrokken gemeenten dragen gezamenlijk 44,5 miljoen euro bij en staan onder meer garant voor eventuele extra kosten met betrekking tot oude gebouwen. Het restant van 23,5 miljoen euro zal door het ministerie van Economische Zaken worden betaald.

Het zal nog een hele klus worden voor alle betrokkenen om de komende jaren het beschikbare geld op een goede manier in te zetten om te zorgen voor veilig en toekomstbestendig onderwijs in de regio. Sommige scholen zullen opgeknapt en verstevigd moeten worden, andere scholen zullen nieuwe locaties krijgen. Maar ik heb groot vertrouwen dat dat onder leiding van de NCG, en in samenspraak met alle betrokkenen, er straks weer perspectief komt voor kinderen en studenten om in prettige een duurzame gebouwen gewoon weer veilig naar school te kunnen gaan. Hierbij zie ik ook kansen om de lokale kennisinfrastructuur verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het betrekken van MBO-studenten bouwkunde met kennis over aardbevingsbestendig bouwen.