Erkenning voor Armeense genocide

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op donderdag 2 juni 2016, 14:54.

Het Duitse parlement heeft vandaag met een overgrote meerderheid en ondanks herhaalde Turkse protesten gestemd voor erkenning van de Armeense genocide. Alhoewel Bondskanselier Merkel niet aanwezig was bij de stemming, heeft zij eerder al aangegeven achter de motie te staan. Daarmee lijkt de Duitse regering verder te gaan dan de Nederlandse, die ondanks de unanieme aanname van een motie in 2004 nog altijd spreekt van ‘de kwestie van de Armeense genocide.’ Het zou mooi zijn als de ontwikkelingen in Duitsland ertoe leiden dat Nederland voortaan afziet van zulk omslachtig woordgebruik.