50PLUS pleit voor de ‘Bloktoren’

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op woensdag 1 juni 2016.

Nu er een allesomvattende renovatie van het Binnenhof op stapel staat, pleit 50PLUS voor nieuwbouw van het inefficiënte deel van de Tweede Kamer met de naam ‘Hotel’. Nu is de eenmalige kans het in één keer goed te doen, zonder enorme meerkosten en grote vertraging. 50PLUS heeft ook al een naam voor de nieuwbouw: de ‘Bloktoren’.

Mijn inbreng bij het algemeen overleg over renovatie van het Binnenhof:

“Hoeveel voor het land belangrijke onderwerpen er ook op de politieke agenda staan, één ding blijft de gemoederen hier binnen dit huis danig bezighouden: de renovatie van het Binnenhof. Er is dan ook veel geld mee gemoeid, het is een langdurig proces, er zijn tradities en historie waar we rekening mee houden en het gaat ons natuurlijk allemaal aan.

50PLUS kiest nog steeds voor de minst dure variant met de hoogste opbrengst qua vierkante meters kantoorruimte.

Laten we het wel in één keer goed doen. Het belangrijkste is dat het parlementaire proces gewaarborgd is, net als de veiligheid. Anders gezegd: de inhoud en kwaliteit van ons werk als parlement is vele malen belangrijker dan de fysieke plaats waar wij ons werk doen. Tradities zijn mooi, historie ook, maar laten we pragmatisch zijn. Laten we kiezen voor de variant die het minste kost. In deze tijd waarin zoveel bezuinigd moet worden op zaken die mensen na aan het hart liggen, zoals de zorg, kunnen wij het eenvoudigweg niet verantwoorden dat we niet voor de minst dure en meest verantwoorde variant kiezen. En als die variant werkbaar én veilig is… waarom niet? En buiten dat: het is nog de kortste variant ook. Waarom zouden we langer verbouwen dan strikt noodzakelijk?

De minister heeft op verzoek van 50PLUS laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de nieuwbouw van gebouwdeel ‘Hotel’ (foto). Dank daarvoor. Onderzocht zijn de mogelijkheden met behoud van de huidige gevel enerzijds en een compleet nieuw gebouw anderzijds. Dit geeft aanleiding tot enkele vragen:

 • 1. 
  Er wordt bij de optie complete vernieuwing van de gevel aangegeven dat het risico bestaat dat geen vergunning wordt verleend voor de sloop van de gevel. Begrijpt 50PLUS goed dat dit nog niet is nagevraagd bij de gemeente Den Haag? Zo nee, waarom niet?
 • 2. 
  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de kosten van deze nieuwbouw geraamd op 6 miljoen, maar 50PLUS heeft in de stukken geen onderbouwing hiervan kunnen vinden. Zouden wij die kunnen ontvangen?
 • 3. 
  Hoeveel vierkante meters kantoorruimte winnen we met nieuwbouw van ‘Hotel’? Dat scheelt mogelijk dependances en dat kan kostenbesparend werken.
 • 4. 
  Daarnaast wordt aangegeven dat de kwaliteit van het binnenklimaat dat bereikt wordt met nieuwbouw niet gehaald zal worden met renovatie. Op welke gronden is uw opvatting gestoeld dat het binnenklimaat bij renovatie toch van voldoende kwaliteit zal zijn? En klopt het dat Hotel nu het gebouw is met het hoogste verzuim?

Ik durf nu al de voorspelling aan dat zelfs na de renovatie er gebrek zal blijven aan geschikte werkruimte. En dat kort na oplevering - indien het gebouw ‘Hotel’ niet geheel herbouwd wordt - er een roep zal zijn tot verdere uitbreiding. De meerkosten zijn dan gigantisch. Kortom, we hebben nu een eenmalige kans om het nu in één keer goed te doen, zonder enorme meerkosten en grote vertraging. Ik vraag de minister om hier straks uitgebreid en gedetailleerd op in te gaan. En het moet toch een aangename gedachte voor hem zijn dat we straks kunnen spreken van een ‘Bloktoren’.”

 

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst gaat niet erg mee met het plan van 50PLUS voor nieuwbouw van het gebouw ‘Hotel’. Blok noemde onder meer het gevaar voor instorting van de monumentale voorgevel als mogelijk obstakel. Er zijn meerdere partijen die het idee van 50PLUS echter wél de aandacht waard vinden. Het zou een gemiste kans zijn als je naar nieuwbouw van het pand ‘Hotel’ nu niet heel goed kijkt, aldus collega-Kamerleden.

In tweede termijn zei de minister dat er in het door 50PLUS aangevraagd onderzoek alleen is gekeken naar nieuwbouw in dezelfde omvang, naar een variant waarin het aantal vierkante meters gelijk blijft. Voor een groter gebouw is geen geld beschikbaar, aldus minister Blok.