Kamervragen Monasch en Jacobi

Met dank overgenomen van J.S. (Jacques) Monasch i, gepubliceerd op donderdag 19 mei 2016, 3:07.

Vragen van de leden Jacobi en Monasch (beiden PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de mogelijkheid voor consumenten om bij annulering van een vliegreis tickets over te kunnen dragen aan een ander.

1.

Bent u bekend met het initiatief en manifest van ‘TradeYourTrip’ dat zich hard maakt voor consumenten die bij annulering van een vliegreis hun losse vliegtickets kunnen overdragen aan een ander? 1)

2.

Klopt het dat consumenten een pakketreis, een boeking van vlucht en hotel, op grond van de wet onder bepaalde voorwaarden aan een ander mogen overdragen, terwijl bij losse vliegtickets luchtvaartmaatschappijen dit niet toestaan, hoewel de luchtvaartmaatschappijen de vrijgekomen stoel wel nog een keer kunnen verkopen?

3.

Zijn er ook wettelijke restricties op prijsverhogingen die de oorspronkelijke aanbieders mogen vragen bij het doorverkopen van pakketreizen tussen consumenten?

4.

Vindt u deze rechtsongelijkheid tussen een pakketreis en een losse vlucht terecht? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

5.

Vindt u het terecht dat consumenten buiten hun schuld om financieel verlies lijden en benadeeld worden, doordat ze hun losse vliegticket niet kunnen overdragen aan een ander?

6.

Zou het huidige systeem wat ‘TradeYourTrip’ hanteert, waarbij de consumenten tot maximaal de aanschafwaarde  van de pakketreis mogen doorverkopen en daarmee de reis kunnen overdragen, ook niet van toepassing moeten zijn op losse tickets?

7.

Bent u bereid om samen met uw Europese collega’s actie te ondernemen om de mogelijkheid te accommoderen om tickets kosteloos door te verkopen?

8.

Klopt het dat bij annulering van een vliegreis met losse vliegtickets door bijvoorbeeld een reden zoals, bij angst voor terroristische aanslagen of het Zika-virus, niet vallen onder de dekking van de annuleringsverzekering en luchtvaartmaatschappijen vaak 100% van de annuleringskosten de consument in rekening brengen? Zo ja, vindt u dit terecht dat de consument het geld voor het ticket kwijt is door een reden buiten de klant om?

1. https://www.tradeyourtrip.nl/manifest/