Kaartje gekocht? Recht op zitplaats!

Met dank overgenomen van B.G. (Betty) de Boer i, gepubliceerd op donderdag 19 mei 2016, 3:14.

Volle treinen, staan in de gangen, of soms zelfs een trein moeten missen omdat het proppen geblazen is. Helaas is dit een onacceptabele ervaring die veel reizigers te vaak mee maken. Daarom heeft de Kamer de NS unaniem opgeroepen om alles uit de kast te trekken om dit soort situaties te voorkomen. Dit kan door meer en betere spitsspreiding, meer inzicht in reizigersstromen door OV-chipkaartdata en betere samenwerking met andere vervoerders.

Goed geïnformeerd is beter op reis

Vooral van data wordt nog te weinig gebruik gemaakt. De reizigersapps zouden bijvoorbeeld hun reisadvies kunnen baseren op drukte in de treinen. Net zo goed als er apps zijn die de route op de weg filevrij aangeven en onderweg zelfs nog bijstellen aan de verkeersdrukte, moet een dergelijk reisadvies op maat ook mogelijk zijn voor de reiziger met het openbaar vervoer. Voorwaarde is wel dat vervoerders de informatie over de reizigersaantallen en -stromen in een speciale databank openbaar maken. Met respect overigens voor de privacy van de individuele reiziger wiens identiteit natuurlijk hierbij niet te traceren is. De openbaarmaking van deze gegevens schiet echter niet op, en ik wil met een motie dit zo snel als mogelijk proberen te bewerkstelligen. De reiziger heeft recht op een reis op maat mét een zitplaats.

Slecht ter been, toch in de trein

Slechts op 102 van de 408 treinstations in Nederland biedt de NS assistentieverlening voor mensen die in, of uit de trein willen met een rolstoel. Daarom is het goed dat dit aantal tot 2025 wordt uitgebreid naar 147 stations. Het openbaar vervoer is er voor iedereen. In het mobiliteitsrapport van het Centraal Planbureau (CPB) stond vermeld dat 40% van het doelgroepenvervoer kan integreren in het reguliere vervoer. Dit geeft mensen met een beperking meer bewegings- en keuzevrijheid en mobiliteit. De VVD roept het Kabinet op om dit streven te onderzoeken en met voorstellen naar de Kamer te komen.

Flexibel spoorgoederenvervoer brengt geld en banen

Het aansluiten van uiteenlopende transportmogelijkheden voor goederen is vaak een helse klus. Een schip uit Singapore ligt soms sneller dan verwacht in de haven en soms duurt het wat langer. Dit vraagt flexibiliteit in de transportketen, bijvoorbeeld voor goederenvervoerders met name op het spoor waar de capaciteit beperkt is en reizigerstreinen vaak voorrang krijgen. Toch moet 70% van de spoorgoederenvervoerders hun ruimte op het zogenaamde ‘goederenpad’ acht maanden van tevoren reserveren. De VVD bepleit meer flexibiliteit voor de planning van capaciteit voor goederentreinen. Helaas houdt dit probleem niet op aan de Nederlandse grens. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van Nederlandse, Belgische en Duitse spoorplanners en een gerichtere sturing eventueel met de tarifering om de overlast van goederenvervoer beter te spreiden met zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden.