34475 XII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 18 mei 2016 ingediend door de minister van Infrastructuur en Milieu, Schultz van Haegen-Maas Geesteranus i.

 

1.

Volledige titel

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

3.

Documenten

(34 stuks)

2 18 mei 2016, jaarverslag, nr. 1     KST34475XII1
Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2015
 
2 18 mei 2016, brief, nr. 2     KST34475XII2
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)
 
2 18 mei 2016, voorstel van wet, nr. 3     KST749016
Voorstel van wet
 
2 18 mei 2016, voorstel van wet, 34475-XII, nr. 3    
Voorstel van wet
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.