34465 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen (ontbinding van rechtspersonen)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 mei 2016 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Azmani (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen aan te passen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

2.

Documenten

(13 stuks)

2 2 mei 2016, geleidende brief, nr. 1     KST344651
Geleidende brief
 
2 2 mei 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST344652
Voorstel van wet
 
2 2 mei 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST344653
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.