Tomaten uit ‘Marokko’

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op maandag 2 mei 2016, 11:11.

Vorig jaar heeft de EU etiketteringsrichtlijnen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat er een einde komt aan de misleidende etikettering van producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Dat is een heel goede zaak, maar van groot belang is dat producten uit andere gebieden ook eerlijk worden gelabeld. Bijvoorbeeld uit de Westelijke Sahara. Een recent artikel stelt dat tomaten uit de Westelijke Sahara zijn verkocht alsof ze uit Marokko afkomstig waren. Dat is pure misleiding. Daar moet een eind aan komen. Daarom heb ik de minister van Buitenlandse Zaken de volgende vragen gesteld:

1

Kent u het bericht ‘Albert Heijn fraudeert met illegale Sahara-tomaten’? 1)

2

Kunt u bevestigen dat recent tomaten uit de bezette Westelijke Sahara in Nederlandse supermarkten zijn verkocht als Marokkaanse producten? Indien neen, waarom niet?

3

Is het juist dat Nederland geen informatie heeft over de herkomst van Marokkaanse exporttomaten en het land geen onderscheid maakt tussen Marokko en de Westelijke Sahara? Zo ja, moet de conclusie hier dan zijn dat het onmogelijk is te achterhalen of producten uit ‘Marokko’ in feite uit de Westelijke Sahara komen?

4

Acht u de economische activiteiten van Marokko in de Westelijke Sahara, onder andere wat betreft de teelt van tomaten, in lijn met het internationaal recht? Kunt u uw antwoord toelichten en daarin ingaan op de voorwaarden voor Marokko om in lijn met het internationaal recht economische activiteiten in de Westelijke Sahara te ontplooien?

5

Kunt u ingaan op de (potentiële) gevolgen voor de export van Marokko van producten uit de Westelijke Sahara nu het Gerecht van de EU het vrijhandelsakkoord tussen EU en Marokko van 2012 nietig heeft verklaard?

6

Deelt u mijn opvatting dat het zeer onwenselijk is en het bovendien ingaat tegen bestaande regelgeving als producten uit de Westelijke Sahara worden verkocht met misleidende labels alsof ze uit Marokko komen? Zo neen, waarom niet?

7

Hoe spant u zich in om de eerder aangenomen motie 2) hierover uit te voeren en aan deze praktijk een einde te maken?

Bronnen:

1

Albert Heijn fraudeert met illegale Sahara-tomaten, https://www.supermacht.nl/2016/04/18/albert-heijn-fraudeert-met-illegale-sahara-tomaten/, 18 april 2016.

2

Motie, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-V-22.html, 19 november 2015.