34464 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Intrekking van de Zondagswet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 april 2016 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Koşer Kaya (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het niet tot de taken van de overheid behoort om met het oog op de viering van de zondag maatregelen te nemen ter verzekering van de zondagsrust.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

2 28 april 2016, geleidende brief, nr. 1     KST344641
Geleidende brief
 
2 28 april 2016, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 28 april 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST344642
Voorstel van wet
 
2 28 april 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 28 april 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST344643
Memorie van toelichting
 
2 28 april 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.