34459 - Aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 21 juli 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 april 2016 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dekker i .

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het gezien de meer sturende rol van de NPO wenselijk is verduidelijking aan te brengen in de verhouding tussen de NPO en de omroeporganisaties, het organiseren van representatieve publieksvertegenwoordiging als taak van de NPO toe te voegen en de benoemingsprocedures voor de bestuurders en toezichthouders van de NPO aan te passen en de benoemingsprocedures bij de RPO op vergelijkbare wijze te regelen.

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst i .

1.

Volledige titel

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(43 stuks)

2 25 april 2016, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST344591
Koninklijke boodschap
 
2 25 april 2016, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 25 april 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST344592
Voorstel van wet
 
2 25 april 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 25 april 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST344593
Memorie van toelichting
 
2 25 april 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.