34456 - Initiatiefvoorstel Laten vervallen van bijzondere strafbepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 25 mei 2020
kalender

34456 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Laten vervallen van bijzondere strafbepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 april 2016 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Verhoeven (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het doen voortbestaan van bijzondere strafbepalingen aangaande majesteitsschennis en het beledigen van bevriende staatshoofden niet langer gewenst is.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en vijf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(61 stuks)

2 22 april 2016, geleidende brief, nr. 1     KST344561
Geleidende brief
 
2 22 april 2016, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 22 april 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST344562
Voorstel van wet
 
2 22 april 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 22 april 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST344563
Memorie van toelichting
 
2 22 april 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.