Indonesische president op bezoek

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op zondag 17 april 2016, 13:20.

Volgende week komt president Widodo van Indonesië naar Nederland. Het is voor het eerst in 16 jaar dat de president naar ons land komt. De Molukse regering in ballingschap, de RMS, grijpt dit bezoek aan om premier Rutte te vragen een ontmoeting met de president mogelijk te maken. Ook willen ze helderheid over de begraafplaats van Chris Soumokil, de oud-president van de RMS. Ik steun ze daarin van harte. Daarom heb ik de premier de volgende vragen gesteld:

1

Bent u bekend met het verzoek van de Molukse regering in ballingschap (RMS) om u in te spannen om een ontmoeting mogelijk te maken tussen de RMS en de Indonesische president Widodo, die volgende week een bezoek aan Nederland brengt? 1)

2

Deelt u de in de brief geuite zorgen van de RMS over het gebrek aan respect voor de mensenrechten en de uitbuiting van de Molukkers van de kant van de Indonesische autoriteiten? Indien neen, waarom niet?

3

Bent u bereid zich in te spannen om deze ontmoeting mogelijk te maken?

4

Zo nee, bent u dan ten minste bereid om in uw contact met de Indonesische president aan te dringen op openbaarmaking van de begraafplaats van Chris Soumokil, de oud-president van de RMS? Zo nee, waarom niet?

5

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór de komst van de Indonesische president naar Nederland?

Bron:

1

Molukse regering in ballingschap wil gesprek met Widodo, http://nos.nl/artikel/2099104-molukse-regering-in-ballingschap-wil-gesprek-met-widodo.html, 14 april 2016.