Motie Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie - Terrorismebestrijding

Deze motie i is onder nr. 375 toegevoegd aan dossier 29754 - Terrorismebestrijding en dossier 27925 - Bestrijding internationaal terrorisme.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Terrorismebestrijding; Motie; Motie van het lid Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Veiligheid en Justitie
Document­datum 07-04-2016
Publicatie­datum 07-04-2016
Nummer KST29754375
Kenmerk 29754; 27925, nr. 375
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

29 754 Terrorismebestrijding 27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 375 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 7 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

zegt het vertrouwen in de Minister van Veiligheid en Justitie op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.