Raad van State: zorgen over groter belang politieke akkoorden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 17 juni 2019
kalender
dinsdag 5 april 2016, 15:12

DEN HAAG (PDC i) - Door moeizaam bereikte politieke akkoorden komt de juridische haalbaarheid en praktische uitvoerbaarheid onder druk te staan. Dat schrijft de Raad van State i in zijn jaarverslag over 2015. Deze akkoorden werden in de voorbije periode gesloten over bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg en het energiebeleid. De akkoorden werden gesloten met sociale organisaties en politieke partijen.

"Waar voorheen het juridisch, praktisch en bestuurlijk haalbare en mogelijke werd verkend om op basis van de uitkomst tot politieke keuzen te komen, gaat thans politieke overeenstemming vaak vooraf aan toetsing van wat rechtens en praktisch mogelijk en haalbaar is". Zodra de overeenstemming is bereikt, wordt het akkoord onaantastbaar. 

Deze verandering stelt hoge eisen aan het kwaliteit van wetgeving, daarbij is juridische kennis van vitaal belang. De Raad van State vraagt aandacht voor het feit dat de voorbereiding van maatregelen en beslissingen steeds verder verschuift naar de beleidsafdeling, waardoor juridische afdelingen slechts nog dienen 'om het juridisch toilet te verzorgen'.

Bron: Jaarverslag Raad van State