Handelsmissie naar Iran met Henk Kamp, minister van Economische Zaken, Teheran - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

Handelsmissie naar Iran met Henk Kamp, minister van Economische Zaken, Teheran

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag
website: rvo.nl
datum 7 mei 2016 - 10 mei 2016
plaats Teheran, Shiraz, Iran
aanwezigen L.M.L.H.A. (Loek) Hermans i, H.G.J. (Henk) Kamp i e.a.
organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) i

Bent u geïnteresseerd in mogelijkheden die Iran te bieden heeft? Ga dan van 7 tot en met 10 mei mee met de handelsmissie van minister Henk Kamp naar Iran.

Op 16 januari jl. vond Implementation Day plaats - een belangrijke mijlpaal mede vanwege de opschorting van een groot aantal internationale sancties tegen Iran (Handboek Iran). Hierdoor is Iran weer aangesloten bij de internationale economie, en is het voor Nederlandse bedrijven mogelijk geworden zaken te doen op de Iraanse markt.

Iran heeft veel interesse in Nederlandse kennis en expertise in verschillende sectoren, waaronder land- en tuinbouw en transport & logistiek. Zit uw bedrijf in eén van deze twee sectoren, meldt u zich dan aan voor deze handelsmissie.

Iran: een kansrijke markt voor Nederlandse bedrijven

Iran beschikt niet alleen over grootschalige olie- en gasvoorraden, ook biedt de noodzakelijke modernisering van de Iraanse industrie mogelijkheden voor de export van Nederlandse kapitaalgoederen, innovatie en expertise. Daarnaast heeft Iran een relatief jonge en hoog opgeleide bevolking en vormt het met 78 miljoen relatief welvarende consumenten een belangrijke markt.

De modernisering van de Iraanse agrifood-sector biedt mogelijkheden voor onze land- en tuinbouwsectoren - zowel voor de export van producten als slimme innovatie, kennis en expertise. De Iraanse regering geeft in ‘Vision 2025’ aan de economie te willen diversifiëren om zo minder afhankelijk te worden van olie- en gasinkomsten.

Voedselzekerheid is topprioriteit en daarvoor is verhoging van de productiviteit en de ontwikkeling naar een meer moderne landbouw van belang. Op vele terreinen zijn investeringen in de Iraanse agrarische sectoren nodig. Daarnaast wil de overheid de verdeling van grond, water en andere productiemiddelen wijzigen t.b.v. een productiever gebruik.

Aansluitend aan Teheran bezoekt minister Kamp samen met agrifood-bedrijven ook Shiraz: een regio die aan veel segmenten van de Nederlandse land- en tuinbouw interessante perspectieven biedt.

Naast land- en tuinbouw, staat de handelsmissie open voor bedrijven uit de sector transport & logistiek - met name ontwikkeling havens en luchthavens - als ook maritiem offshore. Gelet op de verbetering van de brede infrastructuur, die nodig is voor de ambitieuze modernisering van de Iraanse economie, en de specifieke kennis en expertise van Nederlandse bedrijven op het gebied van (lucht)havens, wegen, openbaar vervoer en maritiem offshore, liggen er ook in deze sector goede kansen.

Minister Kamp zal tevens deelnemende Nederlandse bedrijven aan de ‘Iran Oil Show’ ondersteunen. Hiervoor wordt overigens niet separaat via RVO geworven.

Tot slot zal minister Schultz van Haegen dit najaar een handelsmissie leiden naar Iran. In deze missie zal in elk geval water- en deltamanagement een belangrijk onderwerp zijn. Daarnaast kunnen havenontwikkeling of andere maritieme onderwerpen eveneens aan bod komen.

Handelsmissie brengt u in contact met potentiële opdrachtgevers en partners

Om Nederlandse bedrijven te ondersteunen op deze uitdagende maar interessante markt, organiseren de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken - in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - deze handelsmissie. Deze missie heeft als doel de toetreding van het Nederlandse bedrijfsleven op de Iraanse markt te faciliteren. Ook komt u in contact met Iraanse bedrijven die op deze markten actief zijn, ontmoet u potentiële zakenrelaties en deelt u ervaringen met Nederlandse ondernemers.

Naast collectieve bedrijvenbezoeken, is er gelegenheid voor zakelijke ontmoetingen tijdens de op maat gemaakte netwerkevents. Zoals een ‘Trade Diner’ of receptie, als ook één op één gesprekken met mogelijke zakenpartners en seminars.

Programma

Bekijk het voorlopige programma van deze missie.

Economische diplomatie

De missie biedt u eveneens de gelegenheid om gesprekspunten en/of handelsbelemmeringen die uw bedrijf wellicht ondervindt bij de (toekomstige) samenwerking met de lokale overheid of bedrijven, via minister Kamp aan te kaarten in gesprekken met (semi-)overheidsvertegenwoordigers. De aanwezigheid van de minister biedt u voorts een unieke kans om op hoog niveau contacten te leggen en uit te bouwen.

Deze handelsmissie vindt plaats binnen een reeks economische bezoeken aan Iran, waarbij de economische relatie met Iran stapsgewijs wordt aangehaald. Zo leidt Marten van den Berg, Directeur-Generaal Buitenlands Economische Betrekkingen van 10 - 13 april 2016 een multi-sectorale MKB-handelsmissie met het accent op energie (met name toeleveringsindustrie), health care en water- en deltamanagement (dit betreft factfinding met I&M).

Afgelopen najaar vond een verkenningsmissie van minister Kamp aan Iran plaats, waaraan onder meer olie- en gasbedrijven, multinationals en kennisinstellingen hebben deelgenomen.

Deelname

De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten € 475 per extra deelnemer. Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep tot medio maart 2017 een vaste deelnemersbijdrage van € 475.

Reis- en verblijfskosten zijn voor eigen rekening. Een reisbureau wordt gevraagd een reisarrangement samen te stellen. Het geboden dienstenpakket omvat deelname aan de collectieve programmaonderdelen, collectief lokaal vervoer, lokale ondersteuning door de organisatie en vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden.


1.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en de Dienst Regelingen.

Deze Rijksdienst is actief op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. De Rijksdienst kan ondernemers helpen met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Zij werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.

2.

Meer over...