We moeten dit samen doen

Met dank overgenomen van H.C.M. (Henk) Krol i, gepubliceerd op dinsdag 29 maart 2016.

We moeten het samen doen: onze veiligheid waarborgen, zonder te capituleren, maar juist door onze democratische rechtstaat, onze normen en waarden, fier overeind te houden.

Mijn bijdrage namens 50PLUS bij het debat over de aanslagen in Brussel:

“Vorige week werden we opgeschrikt door de verschrikkelijke aanslagen in Brussel. En dat na eerdere aanslagen op vele plaatsen in de wereld. Het komt nu wel heel dichtbij met een gewelddaad op nog geen 60 kilometer van onze grens. Daarmee is het logisch dat het extra angst inboezemt. Ons medeleven gaat uit naar iedereen die erbij betrokken is.

Onderdeel van de missie van de Rijksoverheid is, en ik citeer: “In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien”. Exact daar hebben we het nu over. De grote vraag hier en bij mensen thuis is: hoe kunnen we die veiligheid waarborgen? Zonder te capituleren, maar juist door onze democratische rechtstaat, onze normen en waarden, fier overeind te houden.

In deze tijd is het wat 50PLUS betreft niet te rechtvaardigen dat er bezuinigd wordt op veiligheid, politie, justitie en defensie. Dat is toch precies wat dit kabinet heeft gedaan. Waarom? En als het kabinet al kan uitleggen waarom, staat het daar onder de huidige omstandigheden dan nog steeds achter?

Associated Press onthulde vorige week dat er tenminste 400 strijders zouden zijn opgeleid om Europa dodelijk te treffen. Zij hebben het over een netwerk dat klaarstaat om bevelen van hogerhand af te wachten. Als dat zo is, dan is alles wat er gebeurde in de afgelopen periode nog maar een voorbode van wat ons te wachten staat. Ik begrijp dat het kabinet er uit strategische overwegingen weinig over kan zeggen, maar de cruciale vraag is: zijn onze en de Europese diensten daarop voorbereid?

De Europese antiterreurcoördinator stelde onlangs dat ‘de informatie-uitwisseling in geen verhouding staat tot de terreurdreiging’. De Europese antiterreurunit is onderbemand. Europese wetgeving blijft jaren op de plank liggen en daarmee ook nationale wetgeving. Bestaande databestanden worden onvoldoende gebruikt, informatie wordt niet gedeeld en procedures niet gevolgd. Daar plukken we nu de wrange vruchten van. Wat gaat de minister doen om dit aan te jagen? Niet alleen in de vorm van Europese wetgeving, maar ook de uitwisseling met niet-EU-landen, zoals Turkije? Hoe wenselijk is het dat een ongewenst persoon, afkomstig uit een Schengenland, kan kiezen naar welk Schengenland hij wordt uitgezet, zoals in dit geval ook is gebeurd? Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie geeft daar uitleg bij, maar deelt de minister de conclusie dat dit gevaarlijke verwarring veroorzaakt én dat gevaarlijke personen zo uit beeld verdwijnen? Een terrorist leert hiermee dat hij kan kiezen voor een ander land dan dat van zijn paspoort, wetende dat Turkije dan geen info geeft over wie hij is.

En die diensten kunnen het niet alleen, ook als ze beter zouden functioneren. We moeten dit samen doen en daarbij denk ik bijvoorbeeld aan:

-De onderwijzer die aan de bel trekt wanneer hij leerlingen al enkele dagen mist en zich afvraagt of ze wellicht zijn geradicaliseerd,

-De voetbaltrainer die durft te spreken over onze normen en waarden,

-De ouderen die jongeren met een andere culturele achtergrond helpen bij het wegwijs worden in onze samenleving.

50PLUS overweegt, alles afwegende, steun te verlenen aan een voorstel om teruggekeerde Syriëgangers preventief op te sluiten of op te nemen. Welke mogelijkheden ziet het kabinet hiertoe binnen de regels van de democratische rechtstaat? Zover we nu weten is het kabinet hier geen voorstander van, maar we vernemen wel graag welke mogelijkheden er zijn, zodat de Kamer hierover kan beslissen.

50PLUS is het eens met de oproep van de minister-president om zoveel mogelijk door te gaan met onze manier van leven, letterlijk zei hij:

“Daarom is het zo belangrijk dat democratische samenlevingen pal blijven staan voor de waarden van vrijheid, beschaving en openheid. We moeten waakzaam en scherp zijn, en we nemen extra maatregelen als dat nodig is. Maar de angst mag en zal ons niet gaan regeren.” Aldus de minister-president.

Laten we er met z’n allen voor knokken dat deze afschuwelijke aanslagen, waar we steeds vaker mee geconfronteerd dreigen te worden, nooit gaan wennen. Met z’n allen, zonder tweedeling in de samenleving, waarvan ik bang ben dat uitgerekend dat het doel is van de aanslagplegers.