34433 NL - ongeclassificeerd
Burgerinitiatief “Een pil teveel maakt geen crimineel”

1.

Volledige titel

Burgerinitiatief “Een pil teveel maakt geen crimineel”

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

3.

Documenten

(10 stuks)

2 24 maart 2016, brief, nr. 1     KST344331
Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor het behandelen van het Burgerinitiatief “Een pil teveel maakt geen crimineel”
 
2 24 maart 2016, brief, nr. 2     KST344332
Brief regering; Kabinetsreactie op het Burgerinitiatief “Een pil teveel maakt geen crimineel”
 
2 29 juni 2016, motie, nr. 3     KST344333
Motie Van Tongeren/Van Nispen over een eerste veroordeling voor een kleine hoeveelheid drugs geen belemmering laten zijn voor een vog
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.