Reactie op aanslagen Brussel

Met dank overgenomen van D.M. (Diederik) Samsom i, gepubliceerd op dinsdag 22 maart 2016, 11:07.

Geschokt door de gruwelijke aanslagen in Brussel. Mijn medeleven gaat uit naar de slachtoffers en de nabestaanden. Het is goed dat het kabinet onmiddellijk bekijkt welke gevolgen dit kan hebben voor Nederland. Onze vrije en open samenleving is kwetsbaar, en dat vraagt om waakzaamheid van iedereen, met name van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.