Minister Van der Steur neemt het rapport ‘Tackling crime together’ in ontvangst, Amsterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 30 maart 2020
kalender

Minister Van der Steur neemt het rapport ‘Tackling crime together’ in ontvangst, Amsterdam

datum 21 maart 2016
plaats Amsterdam
aanwezigen C.J.C.F. (Cyrille) Fijnaut, G.A. (Ard) van der Steur i e.a.

Maandag 21 maart neemt minister Van der Steur het rapport ‘Tackling crime together’ in ontvangst uit handen van secretaris-generaal Van Laarhoven van de Benelux. Deze rapportage vormt een uitwerking van de verklaring die de minister ondertekende met zijn Duitse en Belgische ambtsgenoot om versterkt te gaan samenwerken in de Euregio Maas-Rijn bij het bestuurlijk aanpakken van Outlaw Motorcycle Gangs (OMCG’s). De Rapportage bevat een overzicht van de nationale mogelijkheden in Duitsland (Noordrijn-Westfalen), Luxemburg, België en Nederland alsook de mogelijkheden en knelpunten bij het grensoverschrijdend optreden door bestuurlijke autoriteiten

De overhandiging vindt plaats tijdens de Europese conferentie ‘Working Apart Together’. Doel van de conferentie is om te komen tot versterking van de bestuurlijk aanpak bij het voorkomen en bestrijden van criminaliteit in EU lidstaten en op EU niveau. Daarbij wordt gefocust op beschikbare instrumenten van lokale en andere bestuurlijke autoriteiten die effectief kunnen worden ingezet in aanvulling op de mogelijkheden die het strafrecht biedt. En daarnaast is er aandacht voor het wegnemen van knelpunten in grensoverschrijdende zaken bij het delen van informatie tussen EU lidstaten en bestuurlijke instanties. De uitkomsten van de conferentie worden meegenomen in JBZ raadsconclusies op dit thema.

Het belang van lokale interventies over landsgrenzen heen wordt ook benadrukt door professor Cyrille Fijnaut, die aan de wieg heeft gestaan van de huidige geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit in Nederland.

De oplevering van de Benelux rapportage ‘Tackling Crime Together’ is een concreet voorbeeld hoe een succesvolle internationale bestuurlijke aanpak vorm kan worden gegeven. Naast de nationale (on)mogelijkheden om bestuursrechtelijk op te treden tegen OMCG’s, behandelt de rapportage ook de mogelijkheden en knelpunten bij het grensoverschrijdend optreden door bestuurlijke autoriteiten.

Na afloop van het plenaire deel is er voorzien in een persmoment van minister Van der Steur en Secretaris-Generaal Van Laarhoven. Media zijn van harte uitgenodigd om het plenaire deel bij te wonen en bij het persmoment aanwezig te zijn.


1.

Meer over...