Goed nieuws voor wereldwijd eerlijker werk

Met dank overgenomen van R.P. (Roelof) van Laar i, gepubliceerd op dinsdag 15 maart 2016, 16:37.

'Je leeft niet om te werken, wel om (van) te leven.' Dat schreven John Kerstens en ik afgelopen Decent Work Day in onze initiatiefnota Eerlijk Werk Wereldwijd. Daarin deden wij verschillende voorstellen om werk te maken van leefbaar loon en eerlijk werk. Het is dan ook goed nieuws dat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steun heeft gegeven aan de initiatiefnota.

Goed werk en een leefbaar loon zijn noodzakelijk. Voor een dak boven het hoofd, om eten te kopen, om naar de dokter te kunnen gaan en kinderen naar school te sturen. Je zou denken dat het niet teveel gevraagd is. Maar veel bedrijven denken daar anders over. En hoewel Nederlandse ondernemingen internationaal voorop lopen, is ook bij hen zo'n leefbaar loon helaas geen vanzelfsprekendheid. Zo worden veel producten die bij ons in de winkel liggen onder omstandigheden gemaakt waarvoor wij ons (zouden moeten) schamen. Omstandigheden die we niet mogen accepteren.

Nederland kan én moet meer doen om bedrijven en landen over te halen werk te maken van een leefbaar loon, van eerlijk werk, van gewoon goed werk. Handelsvoordelen, contracten en steun (bijvoorbeeld voor het organiseren van internationale sporttoernooien) moeten we meer afhankelijk maken van eerlijk werk. Geen handelsvoordelen dus voor landen die geen invulling willen geven aan fundamentele rechten en principes rondom werk. Geen opdrachten voor bedrijven die hun mensen uitbuiten. Geen wereldkampioenschap voetbal of Olympische Spelen als bij de bouw van stadions en accommodaties de arbeidsomstandigheden van bouwvakkers er niet toe doen. Meer subsidie voor vakbonden en organisaties die knokken voor gewoon goed werk.

Die voorstellen zijn nu dus door de Tweede Kamer omarmd. Ook minister Ploumen heeft enthousiast gereageerd op de nota en beschouwt die als een aansporing. Zij gaat nu werken aan een concreet plan met meetbare doelen over hoe er meer eerlijk werk gecreëerd kan worden. De regering zal jaarlijks rapporteren over of dat ook daadwerkelijk gelukt is. Dat gaan we natuurlijk scherp in de gaten houden. En in de tussentijd blijven we concrete misstanden aankaarten.