Bestrijd geweld tegen vrouwen

Met dank overgenomen van M. (Jet) Bussemaker i, gepubliceerd op maandag 14 maart 2016, 21:37.

Verkrachting, een ongewenste tik op het achterwerk in het café of seksueel getinte opmerkingen op het werk zijn niet alleen problemen van vrouwen. Ik vind dat ook mannen daar duidelijk stelling tegen moeten nemen. Niet alleen vrouwen moeten een grens stellen, ook mannen moeten de norm bepalen en duidelijk en hardop geweld en seksueel geweld tegen vrouwen verwerpen. Dat heb ik vandaag namens de Europese Unie benadrukt in mijn speech bij de VN tijdens de 60st Commission on the Status of Women.

Mannen hebben een belangrijke rol om andere mannen aan te spreken als iets niet door de beugel kan. Anders is alleen de vrouw het slachtoffer en de man alleen de dader. Vrouwen krijgen dan het gevoel niet gehoord te worden. De actie van politieke jongerenorganisaties waaronder onze eigen JS is wat dat betreft een prachtig voorbeeld van jonge mannen die hun solidariteit uitspreken maar ik zie dat nog te weinig.

Verkrachtingen en geweld tegen vrouwen zijn problemen die opnieuw onder de aandacht zijn gekomen door de aanrandingen in Keulen. We moeten daarbij durven benoemen dat de combinatie van de Arabische cultuur en de islam vrouwen een andere positie toekent dan vaak in het Westen. We moeten echter niet denken dat de Westerse cultuur het wel allemaal goed voor elkaar heeft. Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem dat in alle culturen en in alle lagen van de bevolking voorkomt, ook in Nederland.

45 Procent van de Nederlandse vrouwen zegt sinds hun 15e jaar ooit een vorm van fysiek of seksueel geweld ervaren te hebben. Tot 1991 was verkrachting binnen het huwelijk toegestaan en het is echt niet lang geleden dat je als vrouw werd ontslagen als je ging trouwen.

De bestrijding van geweld tegen vrouwen moet hoger op de internationale politieke agenda. Emancipatie vraagt om onderhoud. We hebben enorme stappen gemaakt de afgelopen vijftig jaar, maar we mogen niet in slaap sukkelen.