Shocktherapie voor Oekraine

Met dank overgenomen van H. (Harry) van Bommel i, gepubliceerd op dinsdag 8 maart 2016, 17:54.

In Oekraïne wordt momenteel ordinaire shocktherapie gebruikt om hervormingen af te dwingen in ruil voor financiële steun van de EU en het IMF. Deze hervormingen vinden plaats tegen de achtergrond van het associatieakkoord met Oekraïne, dat volgens voorstanders gunstig zou uitpakken voor de lokale economie. De desastreuze gevolgen van de hervormingen zijn echter nu al zichtbaar in de vorm van stijgende werkloosheid, inflatie en hogere levenskosten. Met name de armlastige mijnsteden worden door deze gang van zaken tot wanhoop gedreven. Daarom heb ik de volgende vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken:

1

Heeft u kennis genomen van het artikel “Hoe vereiste hervormingen de Oekraïense mijnsteden tot wanhoop drijven”? (1)

2

Hoe oordeelt u over het feit dat de Oekraïense bevolking aangeeft last te hebben van “de stijgende levenskosten en stagnerende of zelfs verdwenen inkomsten door het verlies van werk, gekoppeld aan de enorme inflatie”? Erkent u dat deze ontwikkeling samenhangt met de hervormingen die het IMF en de EU van Oekraïne eisen in ruil voor financiële steun?

3

In hoeverre hangen deze hervormingen samen met de implementatie van het associatieakkoord met Oekraïne?

4

Hoe oordeelt u over de volgende bevinding: “In feite komen de werkloosheid, inflatie en stijgende levenskosten deels voort uit hervormingen, sinds 2014 doorgevoerd door de Oekraïense regering en op last van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)”?

5

Deelt u de mening dat faillissement voor Oekraïne dreigt indien het land zich volgens het IMF niet aan de voorwaarden van het steunpakket aan Oekraïne houdt?

6

Klopt het dat Oekraïne een einde moest maken aan subsidies in de energiesector als voorwaarde voor een tranche van een IMF-lening? Welke gevolgen heeft dit gehad voor de energieprijzen in Oekraïne?

7

Klopt het dat de meeste kolenmijnen alleen konden voortbestaan dankzij de steun van de Oekraïense staat, en dat veel kolenmijnen nu gedwongen worden om te sluiten? Kunt u percentages geven bij de beantwoording van deze vraag, zowel van het aantal gesloten mijnen als de toegenomen werkloosheid?

8

Bent u ervan op de hoogte dat Oekraïne op dit moment een groot tekort aan kolen kent? Wat is het gevolg hiervan voor de Oekraïense economie?

9

Kunt u verifiëren dat Anatoli Mukhamedzhanov (leider van de onafhankelijke vakbond voor mijnwerkwerkers NPGU) in elkaar geslagen is door een adviseur van de minister van Energie en Kolenindustrie Demchyshyn vanwege zijn streven om een aantal steenkolenmijnen open te houden? Wat zegt dit incident volgens u over de staat van de rechtstaat in Oekraïne?

10

Kunt u een overzicht geven van de bezittingen van de oligarch Rinat Akhmetov, in zoverre bekend?

(1) https://www.ftm.nl/artikelen/hoe-vereiste-hervormingen-de-oekraiense-mijnsteden-tot-wanhoop-drijven