Kerken krijgen geen inzage meer in uw persoonsgegevens

Met dank overgenomen van I.S.H. (Ingrid) de Caluwé i, gepubliceerd op donderdag 3 maart 2016, 3:41.

De VVD heeft samen met D66 en de PvdA de minister de opdracht gegeven te stoppen met het verstrekken van persoonsgegevens aan kerken. Op dinsdag 1 maart is de motie hierover aangenomen.

In de Basisregistratie Personen (BRP) worden de persoonsgegevens bijgehouden van alle Nederlandse inwoners. Voorbeelden van deze persoonsgegevens zijn uw woonplaats, gegevens over uw eventuele partner, kinderen, ouders en geboorte informatie zoals de geboorteplaats en -datum. Deze informatie wordt door de overheid gebruikt om wettelijke taken uit te voeren.

De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) mocht tot op heden ook persoonsgegeven uit de BRP ontvangen. De SILA was de enige instantie die géén wettelijke taak uitvoert en toch deze toestemming heeft gekregen van de nationale overheid. Het is niet wenselijke en niet meer van deze tijd dat er door de overheid een specifieke uitzondering wordt gemaakt voor een religieuze instantie om gegevens uit de BRP te gebruiken.

U kunt ook zélf iets doen om uw vertrouwelijke gegevens zo veel mogelijk te beschermen. Veel gemeenten geven aan diverse organisaties met een maatschappelijk belang toegang tot uw persoonsgegevens. Bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente kunt u geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Informatie daarover moet op de website van uw gemeente staan. Als u geheimhouding aanvraagt mag de gemeente deze gegevens niet meer verstrekken.