De patstelling doorbreken: vluchtelingen veilig laten overkomen, toestroom over zee een halt toeroepen

Met dank overgenomen van D.M. (Diederik) Samsom i, gepubliceerd op donderdag 3 maart 2016, 10:07.

Een veilig thuis voor vluchtelingen. Een aanpak die de Nederlandse samenleving en Europa aankan. Dat vraagt dat we, nu de Turken zich ook bereid tonen om mensen terug te nemen, de patstelling doorbreken.

Want de asielstroom dreigt oncontroleerbaar te worden. Duizenden mensen reizen door Europa, gezinnen komen om op de Middellandse zee en draagvlak erodeert met de dag. Nederland en Europa mogen niet lijdzaam toezien.

Daarom wil ik dat Nederland samen met welwillende landen als Duitsland, België en Frankrijk een kopgroep vormt die per dag enkele honderden Syriërs veilig uit Turkije laat overkomen. Voor Nederland betekent dat enkele tientallen mensen. Tegelijkertijd moet Turkije dan mensen terugnemen die zelf de oversteek wagen en moet Nederland als voorzitter van Europa bewerkstelligen dat alle lidstaten deze aanpak overnemen.

Eerder presenteerdde ik een plan om mensen op de vlucht voor oorlog een veilig heenkomen te bieden door middel van een ruimhartige legale asielroute, maar ook om de eindeloze vluchtelingenstroom beheersbaar te maken.