Dagelijks Seksisme is #GeenGrapje

Met dank overgenomen van M. (Jet) Bussemaker i, gepubliceerd op zondag 28 februari 2016, 12:37.

Leuk jou ook eens hier op het schoolplein tegen te komen', of, 'wat vindt je man ervan dat je zoveel werkt? 'Neem je een middagje vrij (als je aan het eind van een drukke dag een sprintje trekt om nog net op tijd je kinderen van de crèche te kunnen halen)?' Het zal elke vrouw wel eens overkomen zijn en dat is voor mij niet anders: oordelende of soms ronduit denigrerende opmerkingen die stereotypes in stand houden of versterken.

Ik werk zelf, net als veel vrouwen, mijn hele volwassen leven al met heel veel plezier. Ik kom uit een familie van sterke, goed opgeleide en onafhankelijke vrouwen. Dat gaat helemaal terug tot mijn oma, begin vorige eeuw. Zij en haar zussen werden door hun ouders al gestimuleerd om te studeren en daarna te werken, een unicum voor die tijd. Maar ook voor hen gold wat tot in de jaren ’50 nog heel gebruikelijk was, als je als vrouw ging trouwen werd je ontslagen en werd je geacht voor de kinderen te gaan zorgen.

Gelukkig zijn we in Nederland inmiddels echt heel veel stappen verder maar vergist u zich niet, we zijn er nog lang niet. Ingebakken patronen en stereotypes zijn hardnekkig: nog steeds verdienen vrouwen in Nederland gemiddeld bijna 20% minder dan mannen. Nog steeds is nog maar de helft van alle vrouwen in Nederland economisch zelfstandig. Nog steeds zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd in topfuncties in het bedrijfsleven. Nog steeds is nog geen 20% van de hoogleraren in ons land vrouw. Nog steeds is de burgemeester overwegend man (in 2014 was slechts 22% vrouw). En ja, ook in onze eigen partij merk ik dat vrouwen, op alle niveaus, nog vaak ondervertegenwoordigd zijn.

Wij zijn een politieke beweging die gelooft in verandering, in vooruitgang. En wat mij betreft is juist als het gaat om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen nog veel werk te doen en een wereld te winnen. Dat laat zich niet allemaal vangen in wet en regelgeving, veel hangt af van simpelweg doen. En laten we daarom vandaag, zo vlak voor internationale vrouwendag op 8 maart, vooroplopen met het aanbinden van de strijd tegen alledaags seksisme. Klein of groot.

Want impliciet of expliciet, bewust of onbewust, serieus of als grapje. Seksisme is aan de orde van de dag. Dat is precies de reden dat een groep vrouwen met steun van de JS en het VIP-netwerk het initiatief heeft genomen voor #geengrapje. Wat mij betreft een prachtige manier om met een knipoog aandacht te vragen voor alledaags seksisme. Ik hoop dat het u ook aanspoort om u uit te spreken tegen ongelijkheid en stereotypes die we vaak onbewust in stand houden of versterken. Kijk voor meer informatie op geengrapje.nl of deel via #geengrapje uw voorbeeld van alledaags seksisme.