34419 NL - ongeclassificeerd
Burgerinitiatief "Teken tegen kernwapens"

1.

Volledige titel

Burgerinitiatief "Teken tegen kernwapens"

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 14 moties ingediend.

3.

Documenten

(25 stuks)

2 23 februari 2016, brief, nr. 2     KST344192
Brief regering; Reactie op het burgerinitiatief ‘Teken tegen kernwapens’
 
2 24 februari 2016, brief, nr. 1     KST344191
Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken voor het behandelen van het Burgerinitiatief "Teken tegen kernwapens"
 
2 28 april 2016, motie, nr. 3     KST344193
Motie Bommel over een nationaal alomvattend verbod op kernwapens
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.