34414 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet flexibilisering ingangsdatum AOW

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 februari 2016 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Klein i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, in verband met de behoefte in de samenleving om de overgang tussen werk en pensioen zelf vorm te geven, wenselijk is in de Algemene Ouderdomswet de mogelijkheid op te nemen van het op verzoek van de pensioengerechtigde geheel of gedeeltelijk eerder of later laten ingaan van het ouderdomspensioen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(25 stuks)

2 19 februari 2016, geleidende brief, nr. 1     KST344141
Geleidende brief
 
2 19 februari 2016, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 19 februari 2016, voorstel van wet, nr. 2     KST344142
Voorstel van wet
 
2 19 februari 2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 19 februari 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST344143
Memorie van toelichting
 
2 19 februari 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.