Transparantie nodig voor topvrouwen

Met dank overgenomen van M. (Jet) Bussemaker i, gepubliceerd op maandag 8 februari 2016, 20:07.

Door transparant te maken waar de komende jaren vacatures ontstaan krijgen vrouwen die een topfunctie ambiëren een nieuw instrument in handen om tijdig en gericht op vrijkomende bestuursfuncties in te kunnen spelen. Om dit mogelijk te maken heb ik samen met Hans de Boer van VNO-NCW een nieuwe online tool gelanceerd. Deze tool is bedoeld om de vacatures die komende jaren ontstaan in de raden van bestuur en raden van commissarissen van Nederlandse bedrijven transparanter te maken.

We weten dat teams met zowel mannen en vrouwen de beste resultaten opleveren. Bedrijven met een weinig gedifferentieerde werkvloer doen daarmee niet alleen vrouwen, maar vooral zichzelf te kort. Het aantal vrouwen in topfuncties stijgt, maar helaas nog niet snel genoeg.

Het verdelen van de vacatures in de besturen van bedrijven wordt nog te vaak onderling gedaan met het ‘old boys network’. Dit doet geen recht aan het vrouwelijk talent dat staat te trappelen om in een bestuursfunctie aan de slag te gaan. Ik ben al langer samen met VNO-NCW voorzitter Hans de Boer en anderen bezig om deze benoemingscultuur te doorbreken. We gaan nu zichtbaar maken op welke plekken in de top van het bedrijfsleven komende jaren beweging valt te verwachten. Nederland is het eerste land in Europa dat vrijkomende bestuursfuncties op deze manier transparant maakt.

We hebben bedrijven eerder via de databank van Topvrouwen het vrouwelijk talent op een presenteerblaadje aangereikt. Nu maken we ook zichtbaar waar komende jaren beweging in de bestuurskamer verwacht wordt. Meer diversiteit in deze kamer zou hét goede voornemen van bedrijven voor 2016 moeten zijn.