34403 - Tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 maart 2019
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 5†februari†2016 ingediend door de Minister voor Wonen en Rijksdienst, Blok†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Woningwet te wijzigen teneinde tijdelijk de mogelijkheid te creŽren om het werkgebied van toegelaten instellingen uit te breiden met het oog op het kunnen huisvesten van vergunninghouders *.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(37 stuks)

2 5†februari†2016, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST344031
Koninklijke boodschap
 
2 5†februari†2016, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 5†februari†2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST344033
Memorie van toelichting
 
2 5†februari†2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 31†maart†2017, voorstel van wet, nr. 2     KST344032
Voorstel van wet
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.