34401 - Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 3 juni 2020
kalender

34401 nl - wetsvoorstel
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)

Dit wetsvoorstel werd op 5 februari 2016 ingediend door de minister van Economische Zaken, Kamp i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Elektriciteitswet 1998 te wijzigen om de doelstellingen voor duurzame energie uit het Energieakkoord tijdig te realiseren.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(32 stuks)

2 5 februari 2016, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST344011
Koninklijke boodschap
 
2 5 februari 2016, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 5 februari 2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST344013
Memorie van toelichting
 
2 5 februari 2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 31 maart 2017, voorstel van wet, nr. 2     KST344012
Voorstel van wet
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.