EP beschouwt geweld ISIS in SYRIE en IRAK als genocide

Met dank overgenomen van Staatkundig-Gereformeerde Partij (SGP) i, gepubliceerd op donderdag 4 februari 2016.

Een door europarlementariër Bas Belder (ChristenUnie-SGP) mede-ondertekende krachtige resolutie van het Europees Parlement (EP) beschouwt het geweld van ISIS jegens christenen, Yazidi's en andere religieuze en etnische minderheden in Syrië en Irak als genocide.

Het EP spreekt zijn veroordeling uit over de grove mensenrechtenschendingen die begaan worden door ISIS in het Midden Oosten en roept in navolging de VN Veiligheidsraad op om de gepleegde misdaden te erkennen als genocide in overeenstemming met het internationaal recht. Tevens roept het EP de leden van de Veiligheidsraad op om een diepgaand onderzoek uit te laten voeren door het Internationaal Strafhof naar de misdaden gepleegd door ISIS in Syrië en Irak.

EP-lid Belder hoopt dat met de resolutie een sterk signaal afgegeven wordt om de inspanningen in de strijd tegen ISIS op te voeren. "Laat de internationale gemeenschap, met de EU-lidstaten voorop, alle hulp (ook militaire!) bieden aan de overgebleven christenen in Syrië en Irak", aldus Belder.

Landen die op welke manier ook direct of indirect samenwerken met of financiering verlenen aan ISIS worden in de EP-resolutie veroordeeld. "De ronduit dubieuze rol van onder andere kandidaat-lidstaat en NAVO-bondgenoot Turkije in het Syrische conflict verdient absoluut nadere aandacht vanuit Brussel", waarschuwt Belder.

De resolutie wordt donderdag naar alle waarschijnlijkheid door de voltallige vergadering van het EP in Straatsburg aangenomen.