19047 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 juni 1985 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is met het oog op de toegenomen risico's voor de teelt en afzet van landbouwprodukten te komen tot een meer adequaat stelsel van maatregelen ter voorkoming van het optreden en de verbreiding van planteziekten en plagen alsmede ter bestrijding daarvan.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96)

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.